บ้านบ้าน  PortalPortal  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)  

Share | 
 

 MP3 บทสวดมนต์ "ถวายพรพระ" (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พาหุงมหากา")

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
nithan100
ทีมงาน
ทีมงาน
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: MP3 บทสวดมนต์ "ถวายพรพระ" (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พาหุงมหากา")   Thu May 14, 2009 1:24 pm

เชิญชวนสวดมนต์เป็นประจำก่อนนอน
สอนลูกหลานไทย ให้สวดมนต์กับพ่อแม่
เด็กๆ จะมีจิตใจอ่อนโยน และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
มีปัญหาอะไร สามารถคุยปรีกษากับพ่อแม่ได้


บทสวด พาหุง - มหากาฯ.rar
http://www.1000upload.com/download.php?upload_id=MTM1OTc=&encode=1171178521

ข้อมูล : พระคาถาพาหุงมหากา

สวดมนต์ไหว้พระเป็นธรรมประจำชีวิต เป็นข้อคิดประจำใจ
เกิดผลผลิตงอกงามเพื่อสร้างความดีให้แก่ตน
ผลกำไรเป็นความดีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติ
ร่วมโลกได้อยู่ด้วยความมีโชคดีทุก ๆ ท่าน

ขอให้ท่านพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์กันทุกคน ทุกครอบครัว
เพื่อเป็นมงคลในชีวิต จะเกิดฐานะดี มีปัญญา จะได้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิต

ขอให้ท่านชวนลูกชวนหลานทุก ๆ คน สวดมนต์ก่อนนอน
ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจ-ศรัทธา เชื่อมั่น ลูกหลานได้สวดมนต์ตามหนังสือนี้แล้ว
ผลที่ได้รับจากการสวดมนต์นั้น

๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยดี
๒. ลูกหลานจะไม่เถียง จะเคารพเชื่อฟังพ่อ-แม่ เขาจะรู้ว่าเขาเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่-จะวางตัวได้เหมาะสม
๓. เมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาว ก็จะเป็นลูกหลานที่ดีของพ่อ-แม่ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร จะรวย จะสวย จะดีมีปัญญา จะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงาม
ตลอดไปทุกประการ

ขออำนวยพร
พระเทพสิงหบุราจารย์
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี


"...สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตาจึงจะสำเร็จผล
ประกอบกุศลได้ผลอนันต์ เป็นหลักฐานสำคัญของชีวิต

สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน
ทั้งกินทั้งทาได้ผลแน่นอน

เวลาสวดมนต์ไม่ต้องตั้งความหวัง ให้สวดด้วยสมาธิ
บุญเกิดขึ้นในจิตใจ แล้วสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมาเอง
โดยเฉพาะคนที่ทำการค้า อย่าทะเลาะกัน ถ้าวันไหนทะเลาะกัน จะไม่ค่อยมีลูกค้า
ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาทำจิตใจให้มีเมตตา อารมณ์ดี
แล้วจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างไม่ขาด
การสวดมนต์จะต้องสวดทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่วันนี้สวด พรุ่งนี้หยุดแล้วมาสวดชดเชย..."

จากหนังสือ "ทำดีได้ดี"
การสวดมนต์ และปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทาง
ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
หน้า ๑๔-๑๕


๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๕. กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๘. ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน - เม แปลว่าข้าพเจ้า)
มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน - เม แปลว่าข้าพเจ้า)


คำแปลบทพาหุง มหากา ดูได้จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87

และ
http://www.84000.org/pray/puttakun.shtml
ขึ้นไปข้างบน Go down
baimai
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: MP3 บทสวดมนต์ "ถวายพรพระ" (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พาหุงมหากา")   Thu May 14, 2009 8:56 pm


กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ พี่นิทาน

สำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ ถิอว่าเป็นของจวัญขึ้นบ้านใหม่อีกชิ้น ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ
ขึ้นไปข้างบน Go down
http://baimai.darkbb.com
Midobun7
ทีมงาน
ทีมงาน
avatar


ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: MP3 บทสวดมนต์ "ถวายพรพระ" (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พาหุงมหากา")   Sat May 23, 2009 8:49 am

บุญกุศลและบารมี หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา หากแต่ต้องแลกมาด้วยจิตใจที่ดีงาม...ใช่มั๊ยครับพี่นิทาน100
ขึ้นไปข้างบน Go down
 
MP3 บทสวดมนต์ "ถวายพรพระ" (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "พาหุงมหากา")
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
 :: หมวดทั่วไป :: ห้อง ธรรมะนอกวัด-
ไปที่: